Nejlépe třídí obyvatelé Oslnovic, Pavlova, Velkých Bílovic a Břeclavi

Má to smysl, třiďte odpad!

více