Nejlepší obce ve třídění odpadů dorazily do Brna na vyhlášení

Má to smysl, třiďte odpad!

více