Při třídění je důležitá motivace

Má to smysl, třiďte odpad!

více