Češi jsou ve třídění odpadů na špici EU

Má to smysl, třiďte odpad!

více