Průměrný Čech vytřídí 43 kg odpadu za rok

Má to smysl, třiďte odpad!

více