Lidé v Hustopečích třídí biodpad

Má to smysl, třiďte odpad!

více